HEKTAŞ BAKIR


Aktif madde
:% 50 Metalik bakır ( % 50 Bakır oksiklorür)


Özellikleri:
Koruyucu bir fungisittir.

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Elma, Armut

Karaleke
(Venturia inaequalis)

800 gr/ 100 lt. su (1.İlaçlama)
400 gr/ 100 lt. su (2.İlaçlama)

 

21 gün

Kayısı

Yaprak delen
(Coryneum beijerinckii)

800 gr/ 100 lt. su
(Dormant dönem)
400 gr/ 100 lt. su
(Normal dönem)

21 gün

Şeftali

Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
Yaprak delen
(Coryneum beijerinckii

800 gr/ 100 lt. su

800 gr/ 100 lt. su
(1. ilaçlama)
400 gr/ 100 lt. su
(2. ilaçlama)

21 gün

Erik

Cep hastalığı
(Taphrina pruni)

800 gr/ 100 lt. su

21gün

Armut

Armut memeli pası
(Gymnosporangium fuscum)

400 gr/ 100 lt. su

Sebze Fideleri

Fidelerde çökerten
(Pythium spp., Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp., Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.)

300-500 gr/ 100 lt. su

14gün

Domates

Bakteriyel leke hastalığı
(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)

Bakteriyel benek hastalığı
(Pseudomonas syringae pv.
tomato)


Domates mildiyösü*
(Phytophthora infestans)

300- 400 gr/ 100 lt. su
Düşük doz fide, yüksek doz tarla devresinde kullanılır.
300- 400 gr/ 100 lt. su
Düşük doz fide, yüksek doz tarla devresinde kullanılır.


300 gr/ 100 lt. su

14gün

Domates, Patlıcan , Patates

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)

500 gr/ 100 lt. su

14gün

Patates

Mildiyö
(Phytophthora infestans)

300 gr/ 100 lt. su

 

Hıyar

Köşeli yaprak lekesi
(P. syringae pv.lachrymans)

300 gr/ 100 lt. su

14gün

Fasülye

Adi yaprak ve hale yanıklığı
(X. campestris, P. syringae)
Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)

300 gr/ 100 lt. su

500 gr/ 100 lt. su

14gün

Tütün
(Fidelerde)

Çökerten
(Pythium spp., Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp., Alternaria spp.,
Sclerotinia spp.)

400 gr/ 100 lt. su

14gün

Yerfıstığı

Yaprak leke hastalığı
(Mycosphaerella spp.)

400 gr/ 100 lt. su

14gün

Bağ

Mildiyö
(Plasmopara viticola)

Antraknoz
(Elsinoe ampelina)

300 gr/ 100 lt. su (1. İlaçlama)
500 gr/ 100 lt. su
(Diğer ilaçlamalarda)
300 gr/ 100 lt. su (1. İlaçlama)
500 gr/ 100 lt. su
(Diğer ilaçlamalarda)

21gün

Zeytin

Halkalı leke hastalığı
(Cycloconium oleaginum)

400 gr/ 100 lt. su

21gün

Turunçgiller

Uç kurutan
(Deuterophoma tracheiphila)

400 gr/ 100 lt. su

21gün

Antep fıstığı

Karazenk
(Septoria pistacina)

500 gr/ 100 lt. su

21gün

Aspir

Yaprak lekesi
(Alternaria carthami)

300 gr/ 100 lt. su

14gün

Şerbetçiotu

Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)
Yalnız çiçeklenme dönemine kadar kullanılır.

500 gr/ 100 lt. su

14gün

Karışabilirliği:Cymoxanil, Methiram, Folpet gibi maddelerle karışabilir. Chlorpyrifos, Fenvalerate, Malathion, Parathion methyl, Phosmet, Diazinon, Carbamatlı fungisitler, Dodine, Dinocap ile karıştırılması sakıncalıdır.

*Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

Zehirliliği:Sıçanlara akut ağızdan LD50700 mg/ kg.

Çevreye etkisi:Arılara zehirsizdir. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

Antidotu:Özel bir antidotu yoktur.